Modificació de la base de cotització d’autònom

Els comuniquem que durant el mes d’OCTUBRE (abans de l’1 de novembre), tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2015: Adjuntem,...

Reforma Fiscal l’IVA

Els informem d’algunes de les novetats de la REFORMA FISCAL l’IVA incloses en la Llei 28/2014, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, llevat d’algunes excepcions que es comenten: El tipus impositiu aplicable a les flors i...