PROMOCIÓ MEDIFIATC: 2 mesos gratis o estudi molecular

Contracta ara una assegurança de salut amb MEDIFIATC i escull un d'aquests obsequis: 2 mesos gratis estudi molecular de MADEofGENES. Aquesta promoció és vàlida per a noves contractacions de les nostres assegurances de salut excepte assegurança dental, entre el 15 de...

ÀREA COMPTABLE

Assessorem i gestionem els seus comptes en el compliment de la Legislació comptable actual.

  • Assessorament en matèria comptable.
  • Analitzem la situació comptable i elaborem informes periòdics per situació comptable de l’empresa.
  • Assessorament, confecció i presentació dels comptes anuals de la societat al Registre Mercantil.
  • Gestionem, confeccionem, presentem i legalitzem la comptabilitat i els llibres comptables al Registre Mercantil.