CONEIX LES NOSTRES ASSEGURANCES

Cobertura bàsica i cobertures complementàries opcionals: defunció, invalidesa, doble capital per accident, triple capital per accident de circulació, malalties greus,...CONSELLS DEL NOSTRE COL·LEGIEl Consell General de Mediadors ajuda a combatre les males pràctiques...

ÀREA COMPTABLE

Assessorem i gestionem els seus comptes en el compliment de la Legislació comptable actual.

  • Assessorament en matèria comptable.
  • Analitzem la situació comptable i elaborem informes periòdics per situació comptable de l’empresa.
  • Assessorament, confecció i presentació dels comptes anuals de la societat al Registre Mercantil.
  • Gestionem, confeccionem, presentem i legalitzem la comptabilitat i els llibres comptables al Registre Mercantil.