PROMOCIÓ MEDIFIATC: Ara 2 mesos gratis

Contracta ara una assegurança de salut amb MEDIFIATC i obtindràs 2 mesos gratis   Aquesta promoció és vàlida per a noves contractacions de les nostres assegurances de salut excepte assegurança dental, entre el 15 de setembre de 2023 i el 15 de febrer de 2024.

CONEIX LES NOSTRES ASSEGURANCES

Cobertura bàsica i cobertures complementàries opcionals: defunció, invalidesa, doble capital per accident, triple capital per accident de circulació, malalties greus,...CONSELLS DEL NOSTRE COL·LEGIEl Consell General de Mediadors ajuda a combatre les males pràctiques...

ÀREA LABORAL

Assessorem, gestionem i l’ajudem amb les obligacions i drets en matèria laboral, pel compliment de la Legislació laboral actual.

  • Assessorament en el procés de creació de l’empresa.
  • Analitzem i gestionem les necessitats del seu negoci en matèria de contractació i en l’aplicació de les normes dels convenis col-lectius vigents.
  • Assessorament en matèria laboral i normativa vigent.
  • Confecció i tramitació de les obligacions laborals i Seguretat Social de  l’empresa. (Tc1, alta treballadors, contractes treballadors . . . )
  • Assessorament, gestió i representació en procediments d’acomiadaments, actes de conciliació, solució i negociació de conflictes laborals.
  • Representació davant la Inspecció de Treball / la Seguretat Social.
  • Assessorament i gestionem alta al règim d’Autònoms.
  • Recepció i gestió de les notificacions de la Seg. Social per via telemàtica dels nostres clients.
  • Representació davant la Inspecció de Treball / Seguretat Social.