CONEIX LES NOSTRES ASSEGURANCES

Cobertura bàsica i cobertures complementàries opcionals: defunció, invalidesa, doble capital per accident, triple capital per accident de circulació, malalties greus,...CONSELLS DEL NOSTRE COL·LEGIEl Consell General de Mediadors ajuda a combatre les males pràctiques...

ÀREA FISCAL

Assessorem, gestionem i l’ajudem amb les obligacions en matèria fiscal, pel compliment de la Legislació Econòmica actual.

  • Assessorament fiscal.
  • Gestionem i confeccionem l’Impost de Societats, les declaracions i les liquidacions tributaries periòdiques.
  • Constitució de societats mercantils.
  • Realitzem auditories fiscal per analitzar l’activitat per poder concretar les obligacions tributaries en que està subjectes.
  • Representació davant l’Administració Pública en procediments administratius i inspecció Tributària.
  • Recepció i gestió de les notificacions de l’Administració per via telemàtica dels nostres clients.